ประกาศโรงพยาบาลศรีบรรพต เรื่อง รับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้(ปฏิบัติงานกลุ่มงานทันตกรรม)

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว13112566 page 0001

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว13112566 page 0002