ตำแหน่ง:
นายแพทย์ชุติมันต์ พงศ์ไตรภูมิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ที่อยู่:
1 ม.9 ต.เขาย่า
อ.ศรีบรรพต
จ.พัทลุง
93190
ประเทศไทย
โทรศัพท์:
074689106
ส่งอีเมล
(ไม่จำเป็น)